Hansen Mek. AS ble stiftet i 1997, men har sin opprinnelse lengre tilbake.

Det startet med at Nils Johannes Hansen (i midten på bildet) etter flere år som maskinist og mekaniker etablerte egen virksomhet i 1942. Firmaet het da Nils J. Hansen & Søn. Eldste sønnen Hagbarth var med fra starten av og etter hvert kom også sønnene Einar og Willy inn i bedriften.

 De første lokalene lå i Strandgaten 42 i Bergen sentrum, men virksomheten måtte flytte til Strandgaten 76 etter en dramatisk bombing i 1944. Lokalet som var 65 m2 ligger ytterst i det som er gågate i dag.

De første årene var det reparasjon av båtmotorer som var hovedgeskjeften. Etter hvert gikk det mer over på reparasjoner av trykkerimaskiner, kaffebrennerier, landbruksmaskiner og viftemotorer. 

Da Nils døde i 1965 fortsatte Hagbarth og Willy driften. Den gang var det 10 ansatte og det meste av arbeidet var servicearbeid som ble utført hos kunder. I 1968 kjøpte Hagbarth og Willy opp et smedverksted i Sverresgate og flyttet bedriften hit. Disse lokalene var på 200 m2, noe somt var et stort fremskritt den gangen. 

På begynnelsen av 80-tallet var det 7 ansatte. Hagbarths sønner Arild og Hagbarth jr. og Willys sønn Tore var blant de ansatte. De største kundene var Felleskjøpet og Bergen Kommune, fortsatt var det servicearbeid som var hovedgeskjeften.

I 1982 ble det enighet om at de skulle fortsette hver for seg. Willy Hansen kjøpte da tomt på Kokstad Industriområde og etablerte Willy Hansen Mek. AS.

I 1983 var det innflytting i nye lokaler i Kokstadveien 50. Virksomheten hadde nå 290 m2 med verksted og kontor, og store utearealer. Flyttingen medførte at en fikk nye kunder som offshorevirksomheter, hoteller og andre selskaper i nærheten. Bedriften gikk mer i retning av å bli en produksjonsbedrift, men fortsatt var det en del servicearbeid. På det meste talte firmaet 8 ansatte.

I 1995 kom Tore tilbake til firmaet etter å ha tatt ingeniørutdannelse, samt jobbet et par år hos det som i dag er Rolls Royce på Hordvikneset. Etter et par år begynte også yngste sønn Per Christian fast i firmaet, etter ingeniørhøyskolen.

I 1997 valgte så Willy og la de yngre krefter ta over, og Tore og Per Christian etablerte Hansen Mek. AS. Willy fortsatte i firmaet noen år til og hadde i 1999 ansvaret for stålarbeidet under restaurering av musikkpaviljongen i Bergen(se bilde over). Det ble iverksatt store investeringer i maskiner i starten, bl.a. kantpresse og platesaks. 

Tidlig i 2001 ble et nytt vannskjærebord satt i drift. Dette var det første i Bergen og det åpnet opp for mange nye kunder. Nå gikk bedriften enda mer i retning produksjon og utearbeidet bestod for det meste av monteringsarbeid. I løpet av årene på Kokstad hadde Willy bygget på industribygget flere ganger, og det kom godt med nå. Behovet for lagerplass vokste. Samtidig ble det innsett at firmaet ville trenge mer plass selv om lokalene nå var på ca. 500 m2. Det førte til at Willy solgte bygget i 2005.

Leiekontrakten løp frem til 2010, men høsten 2008 var tiden overmoden for flytting. Det endte med flytting til Espehaugen der vi er i dag og råder over 1050 m2. Vi er nå 7 heltidsansatte.

Etter å ha holdt på i over 20 år med å få tillatelser til nybygg på Kokstad er endelig reguleringsplan på plass, og byggesøknad blir levert i slutten av mars 2024. Grunnarbeider forventes å kunne starte i august. Planen er å flytte bedriften til nye lokaler våren 2025. Dette vil gi oss etterlengtet mulighet til å få en bedre flyt i våre prosesser, og mer effektiv drift.